sábado, 19 de mayo de 2018

XIU LIAN (2) : longevitat / longevidad


Lian és l´altra part de Xiu Lian, la part dolça, la pràctica quotidiana de conrear el Qi. Ens permet guiar el funcionament òptim dels processos metabòlics del cos i afavoreix l´estat mental. Amb les dolces pràctiques de FHY podrem rejovenir, viure més anys i tindrem més temps d´acomplir la fita d´esdevenir millors persones, Humans Vertaders.
---------------
Lian es la otra parte de Xiu Lian, la parte dulce, la práctica cotidiana de cultivar el Qi. Nos permite guiar el funcionamiento óptimo de los procesos metabólicos del cuerpo y favorece el estado mental. Con las dulces prácticas de FHY podremos rejuvenecer y vivir más años; entonces, en nuestro libre albedrío, tendremos tiempo de cumplir nuestra misión: convertirnos en mejores personas, Humanos Verdaderos.

jueves, 17 de mayo de 2018

XIU LIAN (1) : fer-nos grans / hacernos mayores


Xiu, part de Xiu Lian, és amarg: suposa la transformació anímica, la recuperació de l´ànima original. Els canvis són positius malgrat al principi potser no ho semblin. Corregir els errors i eliminar els mals hàbits és dur però ens facilita els pensaments nobles, les paraules correctes i les accions apropiades. L´actitud responsable ens permetrà convertir-nos en Humans Vertaders.
-----------------------
Xiu, parte de Xiu Lian, es amargo: supone la transformación del alma, la recuperación del alma original. Los cambios son positivos aunque al principio tal vez no lo parezcan. Corregir los errores y eliminar los malos hábitos es duro pero nos facilita los pensamientos nobles, las palabras correctas y las acciones apropiadas. La actitud responsable nos permitirá convertirnos en Humanos Verdaderos.

lunes, 14 de mayo de 2018

Qi Gong vs Xiu Lian

el sol veu el vostre cos, la lluna veu la vostra ànima

Feng Huang Yuan trascendeix el Qi Gong comú i ens mostra el camí de Xiu Lian. El Xiu Lian inclou l´exigència ética, el cultiu de l'esperit psíquic i la praxi del cos, simultaneament. Cultivar el Qi, practicar Qi Gong, és una part fonamental del Xiu Lian.
------------------
Feng Huang Yuan trasciende el Qi Gong común y nos muestra el camino de Xiu Lian. El Xiu Lian incluye la exigencia ética, el cultivo del espíritu psíquico y la praxis del cuerpo, simultáneamente. Cultivar el Qi, practicar Qi Gong, es una parte fundamental del Xiu Lian.

domingo, 6 de mayo de 2018

Qi & Matèria Mundi

Imatge del mur de fb de Robert Badia
El Qi, profund i omnipresent, suposa la interacció vital entre matèria i energia. L´elevació de la qualitat del Qi, la seva perfecció, optimitza el metabolisme del nostre cos. Cultivar el Qi (la seva qualitat, el seu fluxe, la naturalesa de la seva interacció) es el nostre privilegi. Quan la interacció entre matèria i energia és adient hi ha pau i harmonia, benestar físic, espiritual i social.
---------------
El Qi, profundo y omnipresente, supone la interacción vital entre materia y energía. La elevación de la calidad del Qi, su perfección, optimiza el metabolismo de nuestro cuerpo. Cultivar el Qi (su calidad, su flujo, la naturaleza de su interacción) es nuestro privilegio. Cuando la interacción entre materia y energía es adecuada tenemos paz y armonía, bienestar físico, espiritual y social.

viernes, 4 de mayo de 2018

treballem la puresa de la ment / cultivemos la pureza de la mente

Image by ana-otra-dimension
"El coneixement s´enfoca actualment ​​cap a una realitat no mecànica, on l'Univers comença a assemblar-se a un gran pensament més que a una gran màquina. La ment ja no es considera una intrusa accidental en l'àmbit de la matèria, sinó una creadora i governadora. L'Univers és immaterial, mental i espiritual ". Sir James Jeans, físic

http://croura.blogspot.com.es/2013/07/mente-cosmica.html

"La corriente de conocimiento se dirige actualmente hacia una realidad no mecánica; el Universo comienza a verse más como un gran pensamiento que como una gran máquina. La mente ya no parece ser una intrusa accidental en el reino de la materia, deberíamos considerarla mas propiamente como una creadora y gobernadora del reino de la materia. El Universo es inmaterial, mental y espiritual ". Sir James Jeans, fisico

jueves, 3 de mayo de 2018

codi / código

imatge: Jain 108 Mathemagics

la saviesa ancestral ens mostra la importància del pentagrama  
l´organització xinesa en 5 elements la validen...

els cinc sistemes 
l´espiral
el fractal 
configuren
el codi de la vida

----------

la sabiduría ancestral nos muestra la importancia del pentagrama
la organización china en 5 elementos la validan ...

los cinco sistemas
la espiral
el fractal
configuran
el código de la vida
martes, 1 de mayo de 2018

rosa d´abril

“Mare de Déu de Montserrat” (1883) de Joaquim Vayreda, oli sobre tela, 190 x 110 cm.
Pocs dies enrere celebràvem el dia de la Mare de Déu de Montserrat, la muntanya sagrada d´Europa. Com a portal interdimensional cap a altres mons i un dels millors llocs per a l'albirament d'ovnis, Montserrat ens uneix a tots; la verge negra, vinculada amb Mare Terra, empara a tothom.
---------
Pocos días atrás celebrábamos el dia de la Virgen de Montserrat, la montaña sagrada de Europa. Como portal interdimensional hacia otros mundos y uno de los mejores lugares para el avistamiento de ovnis, Montserrat nos une a todos; la virgen negra, vinculada con Madre Tierra, nos ampara sin distinciones.


lunes, 30 de abril de 2018

ús dels textos sagrats / aprender de los textos sagrados

Imatge: Wikipedia
El GM Da Tong ens va recomenar l´estudi del Tao te King. Com fer-ho ?
Per a estudiar els textos cal extreure´n el significat, cal mantenir-los en la ment durant molt temps, deixar que la seva essència i la seva veritat interior es facin presents de manera natural. Llavors la saviesa i l'esperit emprenen el vol, s´eleven. I no deixen cap lloc sense impregnar, res sense entendre.
Els textos s´han d´abandonar després d'haver-ne extret el seu significat i comprendre el seu principi. Abandonar aquest després de comprendre´n la base fonamental. I després d'adonar-te de la base fonamental, cal mantenir-se atent fins que entri completament a la ment-cor.
Només si aconsegueixes el significat dels textos, pots guardar-los al fons de tu mateix.
-------------------
El GM Da Tong nos recomendó el estudio del Tao te King. ¿ Cómo hacerlo ?
Para estudiar los textos hay que extraer el significado. Se trata de mantenerlos en la mente durante mucho tiempo, dejar que su esencia y su verdad interior se hagan presentes de manera natural. Entonces la sabiduría y el espíritu emprenden el vuelo, se elevan. Y no dejan ningún lugar sin impregnar, nada sin entender.
Los textos han de abandonar-se después de haber extraído su significado y comprender su principio. Abandonar este después de comprender la base fundamental. Y después de darte cuenta de la base fundamental, hay que mantenerse atento hasta que entre completamente en la mente-corazón.
Sólo si consigues el significado de los textos, puedes guardarlos en el fondo de ti mismo.


miércoles, 18 de abril de 2018

IA, enfocant la solució / IA, enfocando la soluciónEn aquesta entrevista el Gran Mestre Da Tong es centra sobre el que ens espera en el futur, especialment pel que fa a la Intel·ligència Artificial, donant-nos el seu enfoc de solució al tema. 
Miguel Celades, comunicador de prestigi en temes alternatius i fundador de "Ciencia y Espiritu", el va entrevistar a Barcelona el 26 de setembre de 2016. Gràcies !
-------------------
En esta entrevista el Gran Maestro Da Tong se centra sobre lo que nos depara el futuro, con especial énfasis en la cuestión de la Inteligencia Artificial, dando su enfoque de solución al tema. 
Miguel Celades, comunicador de prestigio en temas alternativos y fundador de "Ciencia y Espiritu", lo entrevistó en Barcelona el 26 de Septiembre de 2016. 
¡ Gracias !

lunes, 16 de abril de 2018

IA, enfocant el problema / IA, enfocando el problema

www.theclinic.cl/2013/12/21/ranking-los-10-descubrimientos-cientificos-mas-pulentos-del-2013
Per a Elon Musk, físic i empresari de renom, la major de les amenaces per a la humanitat, per davant del canvi climàtic, és la Intel·ligència Artificial. Segons el seu parer, "el problema de la creació d'alguna cosa més intel·ligent que nosaltres és justament aquest. A més, la IA no té ni remordiments, ni moralitat, ni emocions i, per això, els dispositius que es basin en ella no seran capaços de distingir les accions bones de les dolentes, a diferència dels humans." 
-------------
Para Elon Musk, famoso fisico y empresario, la mayor de las amenazas para la humanidad, por delante del cambio climatico, es la Inteligencia Artificial. En su opinión, "el problema de la creación de algo que sea más inteligente que nosotros es justamente ese. Además, la IA no tiene ni remordimientos, ni moralidad, ni emociones y, por ello, los dispositivos que se basen en ella no serán capaces de distinguir las acciones buenas de las malas, a diferencia de los humanos."

https://actualidad.rt.com/actualidad/255881-elon-musk-acabar-humanidad-siglomiércoles, 11 de abril de 2018

l´oportunitat de cada dia / la oportunidad de cada dia

Artak Mikaelian, dibuix a tinta xinesa
"Tots, cada dia, tenim moltes oportunitats; uns sabrem aprofitar-les i altres no. Les grans oportunitats es troben només una vegada a la vida. Aquests moments passen molt ràpid, com un raig de llum. No obstant això l'oportunitat i la sort per a cada un, com la llum del sol, és per a tothom. Siguem més conscients del que arriba a les nostres vides." Gran Mestre Da Tong, 2010
-------------
"Todos, cada día, tenemos muchas oportunidades; unos sabremos aprovecharlas y otros no. Las grandes oportunidades se encuentran sólo una vez en la vida. Estos momentos pasan muy rápido, como un rayo de luz. Sin embargo la oportunidad y la suerte para cada uno, como la luz del sol, es para todos.  Seamos más conscientes de lo que llega a nuestras vidas." Gran Maestro Da Tong, 2010

13.08.10 - Knappenbergconferencia inaugural del Curso Internacional en Europa

sábado, 7 de abril de 2018

vida espiritual


Per a una espiritualitat autèntica cal compassió, seny i equilibri emocional. 
Sense aquests requisits l´espiritualitat sol ser una il·lusió.
--------------
La espiritualidad autentica precisa enfocarnos hacia la compasión y, a la vez, requiere criterio y emociones en equilibrio. 
Sin estos requisitos la espiritualidad suele ser una ilusión.